کد لرن | Code Learn در 20 مرداد 1393 با هدف ارائه ی آموزش های برنامه نویسی ، طراحی وب و امنیت تاسیس شد.
و امیدوار است که بتوانید در آینده پله ی های موفقیت را به خوبی پشت سر قرار بدهد و به هدف اصلی خود برسد.
و مطما رسیدن به این موفقیت با نظرات و پیشنهادات شما همراه است.
احسان حسینی
با تشکر و احترام